Ako nás môžete podporiť - 2 alebo 3 % dane

Vaše 2 alebo 3 % dane nám pomôžu zorganizovať environmentálne osvetové aktivity pre malých i veľkých. Vopred ďakujeme vám/tebe, tvojej rodine, priateľom a známym za podporu a rozhodnutie spraviť niečo prospešné pre našu budúcnosť.

Dôležité údaje: EnviroFuture, Tr. SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 422 04 259

Postup pre zamestnancov

1) Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2)  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”.

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

3) Vyplňte “Vyhlásenie” spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Dátum zaplatenia dane a sumu zistíte z potvrdenia od zamestnávateľa. Suma musí byť minimálne 3 €.

4) Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na Daňový úrad (DÚ) podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie (DP)

1) Vypočítajte si 2%/3% dane:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

2) Doručte daňové priznanie na DÚ do 31.3.2018.

 

Postup pre právnické osoby

1) Ako  PO  môžete  poukázať  1% alebo 2%  dane. 

Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku  2018 (zvyčajne do 31.3.2018)  nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel  (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom  priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. Ak darovala, tak môže poukázať 2% dane.

2) Doručte daňové priznanie na DÚ do 31.3.2018.

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

ĎAKUJEME!