Osveta na MŠ, ZŠ, SŠ

Cieľové skupiny: Materské, základné a stredné školy. Pre každý stupeň máme pripravený a odskúšaný model vzdelávania. Venujeme sa témam ako ochrana životného prostredia vo všeobecnosti, separovanie odpadov, obnoviteľné zdroje energie, ale aj zdravý životný štýl. Ponúkame školám neformálne environmentálne vzdelávanie. Vzdelávací model (zložený z workshopov i súťaží - esejová, fotografická a iné) ušijeme na mieru pre každú školu.