História

Občianske združenie EnviroFuture vzniklo pôvodne ako nezávislá iniciatíva študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2006 sa skupina mladých optimistiek a nadšencov pre zelenšiu budúcnosť rozhodla premeniť univerzitu na lepšie miesto a zaviedli vďaka spolupráci s AIESECOM a financiám od Orange Konta separovaný zber odpadu na Ekonomickej fakulte UMB.

Nasledovali tri ďalšie roky počas ktorých EnviroFuture vyrástlo na neziskovú organizáciu s cieľom vzdelávať svoje okolie o trvaloudržateľnom životnom štýle a ekologických alternatívach. Enviro sústredí od tejto doby svoje aktivity primárne na univerzitu, každý rok napríklad na fakultách doposiaľ organizovalo Deň Zeme, či zorganizovalo niekoľko filmových večerov a prednášok.

Za náš najväčší úspech zatiaľ považujeme december 2010, kedy sa na všetkých fakultách univerzity a v Študentskom domove 1 oficiálne odštartoval separovaný zber odpadu! Spolu s touto udalosťou sme taktiež zahájili i vzdelávacie aktivity mimo univerzity – a to na materských, základných a stredných školách v Banskej Bystrici. Tieto aktivity začali prebiehať v roku 2011, kedy sme zároveň zorganizovali i prvú konferenciu na tému „EkoUniverzity na Slovensku – vízie vs. fakty“ (6.máj 2011) a ktorej sprievodným programom bolo divadelné predstavenie „Zelený biznis“ z produkcie študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici.

V roku 2012, 2013 a 2014  sme pokračovali vo vzdelávaní študentov univerzity i širokej verejnosti prostredníctvom interaktívnych projektov i výstav. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov sme spustili projekt „Zelený univerzitný park“. V poslednom roku svojho pôsobenia sa Enviro presunulo i k lokálnemu aktivizmu vďaka projektom očisty lokality Banskej Bystrice, do ktorých sa zapájajú občania mesta i študenti univerzity. V nasledujúcich rokoch plánujeme naše aktivity rozšíriť o množstvo iných projektov, do ktorých sa bude môcť zapojiť široká verejnosť a veríme, že naďalej budeme mať možnosť učiť o ekologickom spôsobe života. 

 História na stiahnutie