2% dane pre lepšiu budúcnosť

15.02.2015 12:25

Výrazné zmeny počasia, topenie snehu a aktualizácia šatníka – to nás čaká s prichádzajúcou jarou všetkých. Okrem toho je nám ale v tomto období poskytnutý špeciálny nástroj, vďaka ktorému sa už od roku 2002 môžeme rozhodnúť, či a v akej oblasti aj my pomôžeme rozvoju prostredia a spoločnosti v ktorej žijeme.

2% sú „povinnou jazdou“, nie sú však ani zďaleka zbytočné. V ponuke sú tisícky záujemcov, profilujúcich svoje ciele úzko, ale aj tí s rozšíreným pôsobením. Len organizačne malé dobrovoľnícke skupiny, alebo neziskové fondy veľkých firiem a bánk. Práve profilácia, ale aj veľká diverzita a zároveň aj transparentnosť, ktorú neziskový sektor ponúka, je dôvodom, prečo sa možnosť darovať svoje 2% štátu javí ako nie príliš kreatívna voľba. K definitívnemu výberu tej svojej neziskovky pritom netreba veľa. Práve veľký zoznam záujemkýň sa môže oklieštiť sympatizovaním s hodnotami, ktoré so svojou vyvolenou zdieľame, ale aj regiónom, v ktorom žijeme, či našou prácou a podobne.

plagat enviro 2%Veríte v zelenú budúcnosť? Vidíte význam v separovanom odpade, v kompostovaní, vo zväčšovaní zelených plôch? V environmentálnej výuke? Máte pocit, že práva so sebou nesú aj zelené povinnosti? Alebo aj inak. Pochádzate z banskobystrického kraja? Veríte, že aj málo je niekedy viac a že zmena začína vždy u nás samotných? Stačí odpovedať raz áno a riešenie sme pre Vás našli.

Sme občianske združenie environmentálne zmýšľajúcich študentov Univerzity Mateja Bela, ktoré sa zaslúžilo predovšetkým/aj o zavedenie separovaného zberu na všetkych fakultách UMB v Banskej Bystrici. Radi by sme pokračovali v našich environmentálnych aktivitách, ktorými by sme sa postupne mohli dopracovať k nášmu hlavnému cieľu, a to k vytvoreniu 1. EkoUniverzity na Slovensku. No bez Vašej podpory dosiahnuť tento cieľ nebude možné.

O 2% dane žiadame v poradí už tretí rok. Za vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili darovaním 2% dane, srdečne ďakujeme. Rozhodli sme sa zverejniť informácie, na aké aktivity boli vaše financie použité.

Vaša podpora sa premenila na zorganizovanie 2 fotografických súťaží a ocenenie 6 víťazov. Vďaka vám sme mohli realizovať Deň Zeme v Ožďanoch a v materskej škole Bzučo v Banskej Bystrici. Zúčastnili sme sa 2 roky po sebe podujatia Deň Rodiny v Parku pod pamätníkom v Banskej Bystrici. Boli sme súčasťou podujatia EKOdeň v Komunitnom centre Sásová. Pre vysokoškolákov sme zorganizovali osvetové podujatie k Svetovému dňu vody a 3 premietania, 3 prednášky a diskusie počas semestrov. Zabezpečili sme 2 roky po sebe aj separovanie plastov na festivale Majáles v Banskej Bystrici. Realizovali sme čistenie mŕtveho ramena Hrona, okolia Tulskej ulice, Urpína, okolia Amfiteátra a nelegálnej skládky na Slnečných stráňach. Predstavili sme sa aj v Bratislave počas podujatia FarmFest.

Toto všetko sme mohli spraviť vďaka vám a našim dobrovoľníkom :)

Financie boli použité na tlač materiálov, kancelárske potreby, občerstvenie a pomôcky na podujatia a v neposlednom rade na ocenenia pre súťažiach.

Budeme radi, ak sa nám rozhodnete aj v tomto roku venovať 2% dane. Vaše 2% dane nám pomôžu zorganizovať environmentálne osvetové aktivity pre malých i veľkých. Ak sa nám podarí vyzbierať väčší (3 000 eur) obnos financií, zavedieme aj separovaný zber na internátoch UMB – ak to nepôjde naraz, tak to spravíme postupne.

 

Vopred ďakujeme vám/tebe, tvojej rodine, priateľom a známym za podporu a rozhodnutie spraviť niečo prospešné pre našu budúcnosť.

 

Live Green – Love Green – Think Green

--

EnviroFuture, o.z. , Tr. SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42204259

www.envirofuture.skwww.facebook.com/envirofutureprojekt.envirofuture@gmail.comenvirofuture@wordpress.com