Ako sme boli vzdelávať žiakov v Banskej Bystrici a Vlkanovej na envirotémy

28.06.2015 13:24

V máji a júni 2015 sme boli vzdelávať žiakov základných škôl v Banskej Bystrici a Vlkanovej. Na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici sme pripravili vzdelávacie podujatie pre 3 triedy štvrtého ročníka. Vo Vlkanovej pracujú systémom malotriedok, takže sme mali spolu tretiakov i štvrtákov. So žiakmi sme si prešli témy ako ochrana životného prostredia, dôležitosť pôdy, vplyv dopravy a medzinárodného obchodu na životné prostredie a triedenie odpadu. S niektorými triedami sme stihli aj recykláciu v praxi – vyrábali sme peňaženky z krabíc od džúsu a mlieka. Žiaci boli žhaví po informáciách, zapájali sa, čo nás veľmi teší a chceme ich týmto aj pochváliť :). Zároveň sa chceme poďakovať Komunitnej nadácii Zdravé mesto za finančnú podporu a pani učiteľkám a školám za ústretovosť a možnosť vzdelávať ich žiakov. Tešíme sa na ďalšiu podobnú príležitosť :).

Pozrite si fotogalériu.