Bilancujeme ...

15.11.2015 19:24

Blíži sa koniec roka 2015 a my pomaly bilancujeme, čo sa nám podarilo  a čo nás ešte čaká. Úprimne, som hrdá na to, čo sa nám tento rok podarilo. Nebolo nás veľa (4 osoby, ktoré pracovali, študovali a popri tom venovali svoju energiu a čas aj dobrovoľníctvu  EnviroFutre), ale za to sme toho dokázali veľa – veď posúďte sami.

Rok 2015 sme sa venovali environmentálnemu vzdelávaniu a zveľaďovaniu verejných priestorov v Banskej Bystrici.

Cieľom projektu Envirovzdelávanie, ktorý bol podporený Komunitnou nadáciou Zdravé mesto, bolo zrealizovať spolu 16 hodín environmentálneho vzdelávania vo vybraných triedach základných škôl v Banskej Bystrici. Pre 4 triedy (na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici a ZŠ s MŠ vo Vlkanovej) bola pripravená séria 4 vzdelávacích podujatí na rôzne témy. Žiaci sa dozvedeli o ochrane životného prostredia, dôležitosti správneho triedenia odpadu, obnoviteľných zdrojoch energie a o prírodných systémoch, zložkách živoného prostredia a vzťahoch. Žiaci zo základnej školy na Tr. SNP v Banskej Bystrici vyčistili okolie školy. Envirovzdelávanie absolvovalo 81 žiakov základných škôl a do čistenia okolia sa zapojilo 25 žiakov. Projektom sa nám podarilo zvýšiť environmentálne povedomie žiakov základných škôl v Banskej Bystrici a Vlkanovej a naštartovať (veríme) budúcu spoluprácu s týmito školami.

V máji a júni 2015 sme vďaka projektu podporeného z programu Mládež v akcii realizovali výsadbu na fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Chceli sme zveľadiť, zútulniť priestory, ktorými študenti prevažne len prechádzajú a podnietiť ich tak k tomu, aby v nich trávili viac času. Na Filozofickej fakulte a Fakulte prírodných vied sme vysadili popri schodisku trvalkové záhony.  Trvalkový záhon pribudol aj v priestore pred hlavnou budovou Pedagogickej fakulty. Spolu sme vysadili s dobrovoľníkmi 500 kusov trvaliek. Na Fakulte medzinárodných vzťahov a politických vied pribudli levandule. Tieto výsadby boli zrealizované vďaka podpore z programu Mládež v akcii. Súčasťou projektu boli aj vzdelávacie a osvetové podujatia počas rokov 2014 a 2015, ktoré sme realizovali na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

V septembri 2015, počas Týždňa dobrovoľníctva, sme zorganizovali v spolupráci s mestom Banská Bystrica a firmou DETOX čistenie nelegálnej skládky v Sásovej. Počas niekoľkých hodín vyzbieralo 70 ľudí 3,5 tony odpadkov. Brigády sa zúčastnilo 70 ľudí, žiakov zo ZŠ Ďumbierska a Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

 

Od augusta do novembra 2015 sme zamerali naše aktivity na zveľaďovanie verejných priestorov na banskobystrickom Sídlisku a realizovali projekt Oživme spoločne Sídlisko. Od augusta, kedy sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie obyvateľov a občianskych iniciatív pôsobiacich v lokalite Sídlisko, zrealizovali niekoľko dobrovoľníckych brigád v rámci ktorých sme namaľovali 60 lavičiek v priestore od Námestia Slobody po Štatistický úrad. Do dobrovoľníckych brigád sa zapojilo aj 25 žiakov Základnej školy z Tr. SNP 20. 

 

Starej fontáne, ktorá sa nachádza pri parkovisku pred Športovým gymnáziom, sme vdýchli spolu s dobrovoľníkmi nový život, a to konkrétne mozaikovou technikou. Počas 19 brigád, koré spolu trvali 61 hodín, a s pomocou 62 dospelých a 26 detí dokončili celú mozaiku (ktorá mala až 25 metrov štvorcových, aby ste si vedeli predstaviť, že to bola pre nás taká „malá veľká katedrála“ :)).

 

Tento projekt (Oživme spoločne Sídlisko) bol realizovaný vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange. Pripájame aj pár „ohromujúcich čísel“:

-       60 namaľovaných lavičiek

-       1 plánovacie stretnutie a 1 susedská burza

-       osadených 11 smetných košov a 2 lavičiek

-       25 brigád

-       25 metrov štvorcových mozaiky

-       pomohlo nám spolu 103 dospelákov a 51 detí

-       minuli sme: 27 litrov farby, 120 kg betónu, 100 kg flexilepidla a 75 kíl špárovacej hmoty a neskutečné množstvo kachličiek :)

-       ďakujeme okrem zlatých obyvateľov Sídliska, ktorí nám doniesli kachličky z domu, aj firme SIKO a KRT za poskytnutie vyradených kachličiek. ĎAKUJEME! :)

 

Získali sme aj finančnú podporu od mesta Banská Bystrica, a to na umiestnenie vtáčich búdok, informačnej tabule, výsadbu kvetinových záhonov a kríkov pri novovzniknutej oddychovej zóne vedľa parkoviska pri Študentskom domove (Tr. SNP 53), čiže naše aktivity budú v tejto lokalite pokračovať.