Nie je mi to jedno!

08.04.2015 19:05

Vyhlásili sme súťaž environmentálnych esejí  – „Nie je mi to jedno!“

Tretí ročník súťaže slohov s témou ochrany životného prostredia prebieha od 7.apríla 2015 do 22.mája 2015. Našim cieľom je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do ochrany životného prostredia, pripomenúť im, že aj na ich názore záleží a aj oni dokážu pomôcť. Pre najúspešnejších máme pripravené zaujímavé ceny.

Témy tohto roku sú nasledovné:

  • žiaci vo veku 11 - 14 rokov: Ja a moja zelená budúcnosť
  • žiaci vo veku 15-18 rokov: Osud planéty je v našich rukách

Esej v rozsahu maximálne dvoch A4 (Times New Roman 12ka, riadkovanie 1) nám môžu zasielať vo formáte Word alebo PDF na e-mailovú adresu niejemitojedno.enviro@gmail.com. V maily je tiež nutné uviesť kontaktné údaje (meno, ročník, názov školy, e-mailovú adresu). Slávnostné vyhodnotenie esejí sa uskutoční v júni 2015. 

Tešíme sa na vaše eseje :)