Od nás až za hranice

03.05.2015 16:27

Príroda. Vidíme ju ako niečo, čo potrebujeme využívať? Niečo, čo treba za každú cenu chrániť a uchovať pre ďalšie generácie? Je treba začať od seba samého a ku svojmu životnému prostrediu pristupovať šetrne? Čo je etické a správne?

Etika je interdisciplinárna a komplexná, no i filozofujúca a často znamená odpovedanie na otázku viacerými otázkami. O tom, že tieto otázky je potrebné si pokladať, niet pochýb. O tom, že treba hľadať  morálne a správne riešenie, to netreba rozoberať už vôbec. Materiálna orientácia dnešnej životnej filozofie väčšiny sveta vypovedá o tom, že často filozofujúce a hĺbavé témy ustupujú tým, ktoré hovoria o produkcii akéhokoľvek zisku, či úžitku.  Pani profesorka prišla s novými, osviežujúcimi, no najmä odbornými pohľadmi na veci, na ktoré sa často už nevieme a ani nechceme pozerať inak.

Je stav životného prostredia problémom, ktorý spadá pod kompetencie štátov? Je životné prostredie naozaj dedičstvom ľudstva, alebo sú široké masy vedené k ochrane prírody len preto, aby ich elity mohli využívať? Pre nás často samozrejmosť, pre iných dôvod, pre ktorý sú nútení opustiť svoj domov. Nútená migrácia, spôsobená prírodnou katastrofou, alebo zlým stavom životného prostredia, nie je ničím výnimočným. Týka sa síce hlavne presídľovania v rámci jedného štátu, no je problémom, ktorý stojí nemalé prostriedky, úsilie a často spôsobuje dlhodobé komplikácie nielen postihnutým krajinám, no najmä jednotlivcom, ktorí sa zo dňa na deň ocitnú v nezávideniahodnej životnej situácií.  Kto takýmto ľuďom pomáha? Ako ich definuje medzinárodné právo a aké sú inštrumenty pomoci v prípadoch migrácie z environmentálnych dôvodov?

Aj napriek tomu, že niektoré témy nerezonujú, treba im venovať pozornosť. Aj napriek tomu, že sme sa naučili vidieť svet jednofarebne, mali by sme sa nad problémom zamýšľať a vidieť ho z viacerých strán. A aj napriek tomu, že máme pocit, že sa nás to netýka, pomoc environmentálnym migrantom nie je len otázkou ľudsko-právnej agendy všeobecne, no aj záležitosťou našej vlastnej solidarity a humánnosti. Prednáška OD NÁS AŽ ZA HRANICE sa konala na FPVaMV UMB, pri skromnom počte študentov (14), za sychravého počasia, no v o to lepšej nálade a s o to individuálnejším prístupom.

Treba vidieť viac. Treba vidieť od nás, až za hranice.

Prednášajúcimi boli: prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD. (FF UMB), PhDr. Martina Bolečeková, PhD. ( FPVaMV UMB)

Ďakujeme prednášajúcim i zúčastneným študentom.

 

Maroš (EnviroFuture)