Oživme spoločne Sídlisko

06.08.2015 17:39

Projekt Oživme spoločne Sídlisko je zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov Sídliska v Banskej Bystrici, a to nielen pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ale aj študentov a seniorov. V súčasnosti je parčík tiahnuci sa stredom obytnej zóny od Námestia Slobody pozdĺž Tr. SNP až po Štatistický úrad v Banskej Bystrici málo využívaný obyvateľmi, pričom tento priestor je predurčený na to, aby sa stal priestorom stretávania sa a rozvíjania dobrých susedských vzťahov obyvateľov v tejto oblasti.

V stredu, 5. augusta 2015 sa uskutočnilo prvé plánovacie stretnutie obyvateľov a občianskych iniciatív pôsobiacich v lokalite Sídlisko v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnilo 20 ľudí – prišli rodiny s deťmi, mladí ľudia i seniori. Cieľom stretnutia bolo predstaviť obyvateľom a dobrovoľníkom plánované aktivity súvisiace s úpravou a doplnením mobiliáru ako sú lavičky a smetné koše. Zároveň sme ale aj diskutovali o tom, čo je potrebné ešte na Sídlisku zlepšiť a ako nájsť využitie plochám, ktoré v minulosti boli postavené z určitého dôvodu, ale v dnešnej dobe sa už nevyužívajú. Obyvateia spoločne prešli celý priestor od Námestia Slobody po Štatitsický úrad a priamo na mieste hľadali riešenia a diskutovali o konkrétnych problémoch.

V auguste (20.8. od 15:00 do 20:00) sa uskutoční jedna brigáda, v rámci ktorej sa upravia lavičky a smetné koše, obrúsia a namaľujú. V septembri bude pokračovať úprava mobiliáru a doplnia sa lavičky a smetné koše. Starej fontáne, ktorá sa nachádza pri parkovisku pred Športovým gymnáziom, vdýchnu dobrovoľníci svojou prácou nový život, a to konkrétne mozaikovou technikou. Sídlisko ožije nielen vďaka práci dobrovoľníkov a obyvateľov, ale aj organizovaním neformálnych stretnutí ako napríklad susedské pikniky a burzy, ktorých tradíciu odštartujeme v septembri 2015.

Nápady a podnety od obyvateľov:

Zeleň

·       „prerezať“ do výšky 1,5 metra a zosvetliť priestor (cez ZAaRES)

·       odstrániť „plaziace sa kríky“, burinu na chodníkoch (cez ZAaRES), pravidelnejšie kosiť

·       umiestniť kvetinový záhon k nefunkčnej fontáne

·       nápad: možnosť požičať si kosačku zo strany občana (napr. Občianska rada by mala 1-2 kosačky a na protipodpis by ju mohla požičať) – občania majú záujem si skrášliť okolie aj sami

Chodníky

·       opraviť chodníky v časti od 29. augusta po parkovisko pred Športovým gymnáziom a zároveň v tejto časti prepojiť chodníky (lebo na seba nenadväzujú – príklad: kruh s lavičkami a ružami)

·       spraviť prechod pre chodcov (na trase od Železničnej stanice popri Slovenskej sporiteľni)

Mobiliár

·       doplniť 14 košov (v rámci podpory z grantového programu Nadácie Orange vie občianske združenie EnviroFuture zabezpečiť 11 košov)

·       doplniť 2 lavičky (v rámci podpory z grantového programu Nadácie Orange vie občianske združenie EnviroFuture zabezpečiť 2 lavičky)

·       doplniť lavičky do betónových kruhov

·       opraviť lavičky (cez ZAaRES)

Ihrisko

·       oplotiť

·       opraviť latky pri pieskovisku

·       namaľovať latky

Bezpečnosť

·       zvýšenie hliadok Mestskej polície

·       doplniť dopravnú značku POZOR pri detské ihrisko

Všeobecné

·       udržiavať poriadok

Ďalšie nápady

·       športovisko pre deti

·       miesto, kde bola socha Lenina – prestrešiť podobne ako je v Brezne na námestí

·       jeden z betónových kruhov využiť a prerobiť na kultúrny priestor: spraviť malé pódium, doplniť lavičky, vytrhať burinu - účel: výstavy, divadelné predstavenia, čítanie básní; osloviť Akadémiu umení

·       v betónových kruhoch namaľovať na zem slnečné hodiny, smerovníky „ako ďaleko je odtiaľ do Sásovej? a podobne“, kompas a rôzne detské hry (twister, skákanie panáka 1-10)

·       doplniť infotabule o Banskej Bystrici, nástenku podujatiach

·       umiestniť vtáčie búdky

·       pozdĺž pásma zelene vytvoriť: arborétum, náučný chodník (mohli by to využívať ZŠ v rámci výučby, deti)

·       betónové kruhy – namaľovať, vysadiť kvety

·       betónová kocka pri parkovisku pred Športovým gymnáziom – osloviť Akadémiu umení, nech to nejako zmysluplne využijú

·       príklad z Prešova: stanovisko kontajnerov „zakryť“ živým plotom