O nás

 

Sme mladí ľudia venujúci energiu a čas zvyšovaniu environmentálneho povedomia o možnostiach ochrany a zveľadenia životného prostredia a podnikáme konkrétne aktivity, ktoré môžu napomôcť zelenšej budúcnosti.

Našim cieľom je:

1. rozvíjať model EkoUniverzity a aplikovať jeho vybrané nástroje do fungovania Univerzity Mateja Bela v BB,

2. rozšíriť separovaný zber na internáty, rektorát UMB a na Akadémiu umení v BB
,

3. a zvyšovanie environmentálneho povedomia prostredníctvom organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí

 

Live Green – Love Green – Think Green

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Pozrite si aj fotogalériu z našich podujatí a náš blog.

Sledujte nás na Facebooku, Twitteri, LinkedIn a Google+.