Podporili nás:

2014 a 2015:

realizácia projektu EKO blízko i ďaleko vďaka podpore programu Mládež v akcii

 

Projekt Envirovzdelávanie sa uskutočnil vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

 

2012 a 2013: 

boli sme zapojený do vzdelávania na ZŠ v rámci projektu Energia zblízka (podporované ZSE)

 

2011: 

vďaka podpore SSE sme zoganizovali osvetové podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ v Banskej Bystrici

 

KNZM podporilo projekt Zelený univerzitný park (výsadbu parku pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB)

 

2010 a 2011

 

vďaka podpore grantového programu Mládež v akcii sme zaviedli separovaný zber na Univerzite Mateja Bela a zorganizovali osvetové podujatia

2006

Konto Orange - ešte ako neformálna skupina v spolupráci so študentskou organizáciou AIESEC sme vďaka podpore Konta Orange zaviedli separovaný zber na Ekonomickej fakulte UMB. Tento čin odštartoval vlnu vzdelávacích a osvetových aktivít.