Vzdelávame v týchto témach

MŠ, ZŠ, SŠ

Pre každý stupeň máme pripravený a odskúšaný model vzdelávania. Venujeme sa témam ako ochrana životného prostredia vo všeobecnosti, separovanie odpadov, obnoviteľné zdroje energie, ale aj zdravý životný štýl. Ponúkame školám neformálne environmentálne vzdelávanie. Vzdelávací model (zložený z workshopov i súťaží - esejová, fotografická a iné) ušijeme na mieru pre každú školu.

Témy vzdelávania pre vysokoškolákov sú:

  • prečo je dôležitá ochrana životného prostredia?
  • téma voda: hrozby priemyslu a obchodu, znečisťovanie vodných tokov, plusy a mínusy vodných elektrární, opatrenia vodného manažmentu
  • téma les: plusy a mínusy lykožrútov, kolobeh života v lese
  • environmentálna etika